Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat – hipoteka i jej spłata

pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Pożyczki na różnorodne cele stały się naszą codziennością. Korzystamy z dostępu do kredytów i pożyczek w każdym obszarze naszego życia. Większość pożyczonych pieniędzy indywidualnym odbiorcom wydawana jest na konsumpcję. Wydajemy je na urlopowe wycieczki, organizację ważnych uroczystości rodzinnych czy świąt, remont mieszkania. Za pożyczone, znaczne już kwoty, kupujemy samochód lub mieszkanie. 

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat – unikalną szansą na własne mieszkanie

Pożyczka pod zastaw nieruchomości to nic innego jak pożyczka hipoteczna, czyli taka, dla której zabezpieczeniem jest samo mieszkanie. Pożyczkodawca pożyczając sporą kwotę chce mieć pewność, że w takiej czy innej postaci ona wróci do niego wraz z odsetkami i innymi kosztami. Tym zabezpieczeniem jest nieruchomość, która od początku była celem pożyczkobiorcy. Aby sformalizować swoje oczekiwania, a właściwie warunki pożyczki, pożyczkodawca wpisuje przedmiot pożyczki do hipoteki księgi wieczystej. Tak długo, jak trwa umowa pożyczki, nieruchomość de facto należy do pożyczkodawcy, z chwilą ustania ważności umowy, czyli ostatecznej spłaty, mieszkanie przechodzi na własność do pożyczkobiorcy. 

Kluczowy dla pożyczek pod zastaw nieruchomości jest okres spłaty. Najczęściej wybieranym okresem spłaty dla prywatnych pożyczek pod zastaw nieruchomości jest okres 10 lat. To czas dający równe szanse obu stronom pożyczki. Pożyczkobiorca otrzymuje ustaloną kwotę, która zostanie powiększona o koszty pożyczki, na które składają się przede wszystkim odsetki. Dziesięć lat spłaty to czas, gdy rodzina wykorzystująca nieruchomość będzie w stanie w stosunkowo komfortowy sposób zwrócić pieniądze, a w przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości będącej prywatną inwestycją to okres, gdy dochody z tej inwestycji w dużym stopniu uregulują pożyczoną kwotę. 

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat udzielana przez firmę prywatną nie wymaga wyceny nieruchomości przez biegłego. Tym samym nie ma ona wpływu na wysokość przyznanej kwoty, w przeciwieństwie do procedur kredytowych zatwierdzonych przez inne instytucje rynku finansowego, choćby banki. 

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat – czy można wydać ją na inny cel? 

Kredyty hipoteczne stanowiące ofertę bankową posiadają niezwykle restrykcyjne warunki. Klient wnioskujący o kredyt przechodzi bardzo dokładną procedurę weryfikacyjną, która może skończyć się niepowodzeniem. Dodatkowo pożyczoną kwotę nie wolno wydać na żaden inny cel niż zakup nieruchomości, a jej wycena będzie stanowiła podstawę wysokości udzielonego kredytu. 

W przypadku pożyczek po zastaw nieruchomości udzielanych przez firmy prywatne, wysokość kwoty również weryfikuje wartość hipoteki, ale pozyskane środki nie muszą, w sposób obligatoryjny, zostać przeznaczone na zakup domu czy mieszkania. Konsumpcja pożyczki w tym przypadku jest dowolna. Jednocześnie prawo do nieruchomości, jakie daje hipoteka sprawia, że pożyczona kwota może być bardzo wysoka, adekwatna do wartości zastawu. W procesie weryfikacji pożyczkobiorcy największą wartość informacyjną jego wiarygodności jako pożyczkobiorcy dostarcza wartość nieruchomości, a nie wysokość uzyskiwanych dochodów. 

Jaki jest koszt pożyczki pod zastaw nieruchomości? 

Każda pożyczka udzielana przez jakąkolwiek instytucję rynku finansowego kosztuje. W umowie regulującej warunki pożyczki i jej spłaty powinny zostać wymienione wszystkie składowe:

  • wysokość pożyczonego kapitału
  • koszt ustanowienia hipoteki
  • prowizje dla pożyczkodawcy i/lub pośrednika
  • oprocentowanie, najczęściej w postaci zmiennej zależnej od wysokości stóp procentowych
  • opłaty związane z przygotowaniem umowy i procedowaniem oraz nadzorem nad prawidłowym procesem spłaty

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat ma swoje dobre i złe strony. Dobrą jest oczywiście wysokość pożyczonej kwoty adekwatna do wartości nieruchomości i możliwość wydania jej na dowolny cel. Po stronie minusów należy wpisać ryzyko utraty nieruchomości w razie wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. Jednak rozważne i adekwatne do ryzyka postępowanie powinno je całkowicie zminimalizować. 

Pożyczki pod zastaw nieruchomości wymagają zazwyczaj wieku powyżej 20 lat, dlatego osoby młodsze mogą zawsze skorzystać z pożyczki od 18 lat.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *