Jakie źródła dochodów akceptują firmy pożyczkowe?

jakie źródła dochodów akceptują firmy pożyczkowe

Firmy pożyczkowe stosują nieco lżejszą politykę wobec swoich przyszłych klientów niż banki. Aby skorzystać z oferty prywatnych instytucji pożyczkowych, najczęściej wystarczy posiadać źródło dochodu oraz dobrą historię kredytową. Czym jednak jest stałe źródło dochodu w opinii pożyczkodawców? Sprawdźmy, z jaką umową mamy największą szansę na szybką pożyczkę.

Z roku na rok rośnie liczba firm, które oferują usługi pożyczkowe. To sprawia, że zwiększa się również konkurencja na rynku. Aby sprostać wymaganiom klientów, firmy muszą nieustannie ulepszać swoje oferty, oraz dostosowywać wymagania do zmieniających się potrzeb konsumentów. Jednym z ważniejszych aspektów są niskie wymagania stawiane przed przyszłymi pożyczkobiorcami.

Dochody akceptowane przez firmy pozabankowe

Firmy pożyczkowe są nieco bardziej elastyczne niż banki w kontekście ustalania procedur. Regularne dochody to tak naprawdę jedno z podstawowych wymagań stawianych przed przyszłymi pożyczkobiorcami. Dzięki temu, firma zyskuje potwierdzenie, że klienci będą w stanie spłacać regularnie swoje zobowiązanie. Im bardziej stabilna forma zatrudnienia – tym mniejsze ryzyko ewentualnej niewypłacalności.

Umowa o pracę (na czas określony/nieokreślony)

Wśród wielu źródeł dochodów, umowa o pracę stanowi jedną z najbezpieczniejszych form zatrudnienia. Pożyczkodawcy bardzo rzadko jednak wymagają przedstawienia zaświadczenia wystawionego od pracodawcy. Zwykle wystarczy potwierdzenie złożone przez wnioskującego lub też wyciąg z konta bankowego, który jednoznacznie potwierdzi źródło i wysokość dochodów.

Umowy cywilnoprawne (o dzieło, zlecenie)

Prywatne instytucje pożyczkowe właśnie tym różnią się od banków, że akceptują inne źródła dochodu. Przykładem są umowy cywilnoprawne, takie jak: umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Dzięki temu z oferty pożyczkodawców mogą skorzystać również studenci oraz osoby, które dorabiają sobie do domowych budżetów.

Dochody z własnej działalności gospodarczej

Do niedawna dochody z własnej działalności gospodarczej nie były chętnie akceptowane przez pożyczkodawców. Na szczęście to już się to zmieniło. Klienci, którzy chcą zawnioskować o pożyczkę, najczęściej są zobowiązani do przesłania dokumentu, który potwierdzi dochody firmy. Może to być PIT 36-L lub też księga podatkowa.

Nieregularne dochody – praca jako freelancer

Stały dochód to bez wątpienia jeden z najważniejszych warunków, które należy spełnić, starając się o pożyczkę. W przypadku freelancerów, czyli osób, które realizują zadania tylko na zlecenie, ciężko mówić o regularności dochodów. Ta grupa zawodowa może jednak skorzystać z innego produktu, czyli z pożyczek bez udokumentowanego dochodu. Decyzja o przyznaniu finansowania w takim wypadku podejmowana jest na podstawie weryfikacji w BIK.

Stałe źródło dochodu – co to oznacza?

Każda firma pożyczkowa może przyjąć inną definicję stałego źródła dochodów. W większości przypadków za takie uważa się źródło, które trwa nieprzerwanie przez 12 miesięcy w danym roku podatkowym. Co ciekawe do stałych źródeł dochodów możemy zaliczyć nie tylko umowę o pracę, ale również przychody uzyskane:

  • z pracy na umowę zlecenie,
  • z tytułu indywidualnej działalności gospodarczej,
  • z emerytury i renty,
  • ze świadczeń socjalnych.

Pozostałe źródła dochodu

Wiemy już, jakie dochody akceptują firmy pożyczkowe w ramach tzw. stałych dochodów. Większość z nich uznaje również pozostałe źródła dochodu. Co kryje się pod tymi przychodami? Do otrzymania pozytywnej decyzji pożyczkowej mogą przyczynić się również te uzyskiwane:

  • z wynajmu mieszkania,
  • z odszkodowania,
  • z alimentów,
  • z różnic kursowych,
  • z pracy za granicą,
  • z nagród, czy nadpłat.

Jakie źródła dochodu nie są akceptowane?

To, jakie dochody akceptują pożyczkodawcy, zależy przede wszystkim od konstrukcji oferty danej firmy pożyczkowej. Niektórzy z nich mogą nie uznawać dochodów z tytułu wynajmu mieszkania, a inni – środków wypłacanych w ramach programu 500+ czy też z tytułu innych zasiłków. Zanim złożymy wniosek, warto więc dokładnie sprawdzić ofertę firmy pożyczkowej i sprawdzić czy spełniamy wszystkie stawiane warunki.

Kiedy firmy pożyczkowe wymagają od klienta udokumentowania dochodu?

Najczęściej firmy pożyczkowe udzielają zobowiązań jedynie na podstawie oświadczenia. W większości przypadków nie ma więc konieczności załączania żadnych dokumentów do wniosku. Nieco inaczej może wyglądać jednak proces ubiegania się o pożyczkę na dużą kwotę, lub też pożyczkę ratalną. W przypadku takich zobowiązań pożyczkodawca może poprosić klienta o dodatkowe dokumenty.

Zaświadczenia od pracodawcy będą przydatne również wtedy, gdy klient jest bardzo młody (np. dopiero co ukończył 18. rok życia), znajduje się na liście dłużników lub też nie ma żadnych wpisów w BIK. Weryfikacja zdolności kredytowej wnioskującego ma przede wszystkim na celu sprawdzenie możliwości spłaty zobowiązania. Bez tych informacji pożyczkodawca nie będzie w stanie wydać decyzji pożyczkowej.

Czy firmy weryfikują prawdziwość dokumentów o dochodach?

Nie ulega żadnym wątpliwościom fakt, że dołączane do wniosku pożyczkowego potwierdzenia dochodu czy wyciągi z konta muszą być prawdziwe. W przypadku gdy posłużymy się sfałszowanym dokumentem, popełniamy przestępstwo, za które grozi nam kara grzywny, ograniczenia lub nawet – pozbawienia wolności. Pożyczkodawca w razie wątpliwości ma pełne prawo zweryfikować prawdziwość otrzymanych dokumentów. Może to zrobić, np. dzwoniąc do naszego pracodawcy.

Czy pożyczkodawcy wymagają wyciągu z konta bankowego przyszłego klienta?

Nie każdy pożyczkodawca wymaga przedstawianie historii transakcji. Wyjątkiem są pożyczki na wyciąg z konta bankowego, które stanowią osobny rodzaj ofert. Wnioskując o takie finansowanie, należy się przygotować na to, że instytucja poprosi nas o załączenie historii z danego okresu. Najczęściej są to ostatnie 3 lub 6 miesięcy.

Czy można dostać pożyczkę bez dochodu?

Większość firm pożyczkowych nie udzieli finansowania osobie, która nie osiąga dochodów. To by oznaczało, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić żadnego zobowiązania. Pożyczkodawcy, którzy udzielają pożyczek bez dochodu, najczęściej mają przez to na myśli osoby bez regularnego i stałego źródła dochodu (np. studentów lub freelancerów). Decydując się na taki rodzaj chwilówki, zwróćmy uwagę, ile wynosi prowizja, odsetki czy stopa oprocentowania pożyczki. Wszystkie koszty związane z udzielonym finansowaniem znajdziemy w RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *