ERIF – Czym jest rejestr dłużników ERIF?

baza ERIF

Firmy pożyczkowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, dowolni przedsiębiorcy i osoby prywatne – każdy z tych podmiotów może skorzystać z pomocy ERIF w zakresie weryfikacji swoich przyszłych kontrahentów, potencjalnych klientów lub dłużników. Aby tego dokonać, warto oczywiście wcześniej dokładnie zapoznać się z charakterystyką rejestru dłużników ERIF i dowiedzieć się, w jaki sposób dane w nim zawarte, mogą okazać się przydatne.

Zgodnie z informacją, którą możemy znaleźć na stronie internetowej ERIF – misją rejestru jest budowa odpowiedzialności i wiarygodności między stronami obrotu gospodarczego oraz wzmacnianie bezpieczeństwa transakcji finansowych. Czym w takim razie jest Europejski Rejestr Informacji Finansowej i co się w nim znajduje? O tym poniżej.

ERIF – co to?

Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF) przetwarza informacje gospodarcze dotyczące zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych w zakresie:

 • gromadzenia,
 • udostępniania,
 • publikowania w formie statystyk.

W tej chwili w bazie danych ERIF znajduje się ponad 162 miliony informacji gospodarczych.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest w posiadaniu Grupy Kapitałowej KRUK i członkiem europejskiej grupy BIG.

Celem działalności ERIF jest:

 1. Umożliwianie zweryfikowania wiarygodności finansowej firm i konsumentów.
 2. Ochrona przedsiębiorstw o osób prywatnych przed współpracą z niewypłacalnym podmiotem.
 3. Ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących pożyczek, kredytów i inwestycji.
 4. Umożliwienie sprawdzającemu pobrania danych z innych rejestrów dłużników.
 5. Przeciwdziałanie oszustwom płatniczym w sieci.
 6. Wspieranie działań windykacyjnych wierzycieli.

Jakie dane gromadzi ERIF?

Wśród informacji przetwarzanych przez ERIF znajdują się:

 • dane osobowe i teleadresowe osób prywatnych oraz identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorstw;
 • dane dotyczące statusu prawnego firmy – forma pod którą jest prowadzona, data rejestracji, numer NIP, właściciele, kadra zarządzająca;
 • dane finansowe – historia płatności dotychczasowych zadłużeń, informacje dotyczące konkretnych zobowiązań czy zyskach lub stratach spółek;
 • dane sądowe i komornicze – informacje o rodzaju i ilości postępowań prowadzonych przez organy państwowe;
 • dane o postępowaniach sądowych i egzekucyjnych dotyczących danego przedsiębiorstwa czy osoby fizycznej.

A skąd ERIF czerpie wszystkie informacje? M.in.:

 • z innych rejestrów gospodarczych i baz dłużników,
 • z sądów,
 • od komorników,
 • od organów administracji skarbowej,
 • od wierzycieli.

Zgłaszane są zarówno podmioty oraz konsumenci, którzy nie regulują należności finansowych terminowo, jak i firmy czy osoby, które dokonują płatności zgodnie z umową.

Kto może trafić do rejestru ERIF?

Wpisy do rejestru zadłużonych ERIF BIG S.A. są regulowane Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która mówi o możliwości dopisania każdego konsumenta, który:

 • nie spłacił swojego zobowiązania o czasie, a wynosiło ono minimum 200 zł,
 • spóźnił się z zapłatą co najmniej 30 dni,
 • otrzymał wezwaniendo zapłaty i informację o planowanym wpisie minimum miesiąc przed zgłoszeniem do ERIF.

Kto i w jakim celu będzie weryfikował bazy ERIF?

Po raport z ERIF może zgłosić się każdy, kto chce otrzymać rzetelne informacje gospodarcze. Najczęściej robią to podmioty, które chcą przeanalizować drugą stronę zawieranej transakcji pod kątem:

 • historii spłaty wcześniejszych zobowiązań,
 • zdolności kredytowej,
 • aktualnych zadłużeń,
 • dopełniania obowiązków podatkowych lub ubezpieczeniowych,
 • danych o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania.

Mowa o instytucjach takich jak:

 • banki,
 • firmy pożyczkowe,
 • dostawcy usług leasingowych,
 • przedsiębiorstwa windykacyjne,
 • organy administracji skarbowej,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe.

Informacje z ERIF są jednak dostępne również dla dowolnych przedsiębiorstw, inwestorów i osób fizycznych. Tak samo jak dane w innych biurach informacji gospodarczych.

Czym ERIF różni się od biura informacji gospodarczej (BIG)?

Bouro informacji gospodarczej to szerokie pojęcie, w którym mieści się zarówno ERIF BIG S.A., jak i wiele innych rejestrów tego typu. W naszym kraju nie ma bowiem jednego, państwowego biura przetwarzającego informacje o zadłużonych. Robi to kilka baz. Poza opisywanym tu ERIF, w ramach biura informacji gospodarczej działa także:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Każde z biur informacji gospodarczej działa podobnie – należy zarejestrować w nim konto, by móc z niego korzystać.

Jak sprawdzić dane w bazie ERIF krok po kroku?

By przeanalizować w ERIF wybrany podmiot należy odwiedzić stronę www z rejestrem i wykonać kilka dodatkowych działań:

 • zarejestrować w serwisie swój indywidualny profil – to czynność całkowicie darmowa,
 • potwierdzić swoją tożsamość,
 • zalogować się na nowo utworzone konto.

Jak sprawdzić siebie w ERIF?

Sprawdzenie wpisów na swój temat jest możliwe po:

 • zalogowaniu się do swojego konta konsumenta,
 • wybraniu odpowiedniego raportu, który ma zostać dla nas wygenerowany
 • pobraniu dokumentu.

Pamiętajmy, że jeśli nie zdarzyła nam się sytuacja, w której spóźnilibyśmy się powyżej 30 dni że spłatą zobowiązania w kwocie równej minimum 200 zł nie będziemy widnieć w ERIF BIG.

Jeżeli jednak nasza historia spłat wcześniejszych pożyczek, kredytów czy faktur nie jest bez skazy, warto byśmy wiedzieli o wszystkich wpisach, by móc im przeciwdziałać.

Jak usunąć wpis w rejestrze dłużników ERIF?

Po uregulowaniu przez nas zaległej należności wierzyciel ma obowoązek zgłosić ten fakt do rejestru bezzwłocznie. W takim wypadku, maksymalnie po 14 dniach możemy spodziewać się usunięcia wpisów z bazy danych ERIF, dzięki czemu możemy uniknąć jego przykrych konsekwencji.

Czy wpis w ERIF wpłynie na ocenę zdolności kredytowej?

Wpisanie DO bazy ERIF jest równoznaczne z obniżeniem swojej wiarygodności i zdolności kredytowej, a w efekcie – z utrudnieniami kiedy chcemy zawrzeć nową umowę (związaną z pożyczką czy usługą innego typu) lub kupić coś na raty. Podmioty współpracujące z ERIF opierają bowiem na informacjach z biura swoje decyzję o współpracy z konsumentami.

Jednocześnie pozytywne wpisy w rejestrach zadłużonych, o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania budują wyższy scoring czyli ocenę punktową zdolności kredytowej.

Czy można zaciągnąć kredyt lub pożyczkę bez ERIF?

Nie każda instytucja udzielająca świadczeń finansowych współpracuje z ERIF, jednak w przypadku kredytów, negatywne wpisy w tym rejestrze najprawdopodobniej zamkną nam drogę do podpisania umowy.

Nieco inaczej może to wyglądać na rynku pozabankowym, gdzie nie każdy podmiot przeprowadza tak szczegółową analizę historii kredytowej potencjalnych klientów. Wśród firm pożyczkowych znajdziemy przedsiębiorstwa współpracujące z konsumentami pomimo ich obecności wśród zarejestrowanych przez ERIF dłużników. Dlatego jeśli potrzebujemy pożyczki bez ERIF to firmy pozabankowej są jest Nie jest możliwe uzyskanie kredytu bez weryfikacji w bazie ERIF.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *