Czym różni się praca windykatora i komornika.

komornik a windykator

Windykatorzy i komornicy bardzo często postrzegani są jako osoby o takich samych uprawnieniach, a wręcz zajmujące się tą samą kwestią, czyli ściągalnością zobowiązań. Główna różnica w tym przypadku polega na tym czy wierzyciel-osoba, której dłużnik jest zobowiązany oddać pieniądze, skierowała sprawę na drogę sądową czy też nie.

Czym zajmuje się windykator? 

Jeśli wierzyciel postanowił poszukać sposobów na ściągnięcie zobowiązania bez ingerencji sądu, wówczas zleca ściągnięcie długu firmie windykacyjnej, która ma na celu skłonienie dłużnika do spłaty zobowiązania. Windykator, czyli pracownik firmy zewnętrznej zajmującej się ściąganiem zobowiązań, próbuje podjąć negocjacje z dłużnikiem, jest odpowiedzialny za nieustanne przypominanie dłużnikowi o jego zobowiązaniu, oraz podejmuje próbę ustalenia planu spłaty bądź innego sposobu, by ową zaległość jak najszybciej uregulować.

Co jednak nie leży w mocy windykatora:

  • nie może bez zgody właściciela wejść do domu, 
  • nie wolno mu zająć własności na poczet długu, 
  • nie powinien stać się nachalny i wydzwaniać do dłużnika wielokrotnie w ciągu dnia.

Windykator powinien podejmować aktywność związaną ze spłatą konkretnego zobowiązania, jednak nie może podejmować żadnych działań, które odbyłyby się bez zgody dłużnika np. zajmować majątku czy straszyć innymi działaniami, które nie leżą w jego kompetencjach.

Czym zajmuje się komornik? 

Komornik jest to urzędnik państwowy, który działa na postawie tytułu wykonawczego wystawianego przez sąd. Jego możliwości są zdecydowanie szersze niż windykatora, ponieważ na mocy prawa ma możliwość zajęcia wynagrodzenia, rzeczy ruchomych, a także nieruchomości. Mocodawcą komornika jest oczywiście wierzyciel, który pisze wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W związku z możliwością ingerencji w majątek osoby zadłużonej, działania komornicze są zwykle dużo bardziej skuteczne. Komornik nie może samowolnie cofnąć czynności, które już podjął, ponieważ jego mocodawcą jest wierzyciel. To oznacza, że wszelkie negocjacje można podejmować jedynie z wierzycielem, a komornicza ingerencja jest jedynie pośredniczeniem i reprezentowaniem roszczeń osoby domagającej się spłaty długu. Wszelkie działania tego organu są ściśle poparte dokumentacją, która zostaje wysyłana do każdej ze stron podczas wykonywanych czynności.

Windykator i komornik to dwa różne zawody, których czynności w wielu przypadkach następują po sobie: w pierwszej kolejności do dłużnika zostaje wysyłany windykator, a dopiero później po uzyskaniu wyroku i tytułu wykonawczego wydanego przez sąd wkracza komornik. Oczywiście jest też możliwość, że wierzyciel, któremu dłużnik zalega ze zobowiązaniem postanowi od razu wybrać drogę sądową. Wtedy cała procedura windykacyjna zależy od komornika. Warto znać różnicę pomiędzy tymi dwoma zawodami, ponieważ o ile windykator nie ma mocy prawnej żeby zająć naszą własność na poczet długów, a jest jedynie nieprzyjemnym gościem, tak w przypadku egzekucji komorniczej stosowane są dużo konkretniejsze sposoby, które mogą w efekcie doprowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *