Zdolność kredytowa w ocenie banku.

zdolnosc kredytowa

Każdy kto kiedykolwiek otrzymał lub starał się o kredyt bankowy zetknął się z pojęciem zdolności kredytowej. To od niej urzędnik bankowy zaczyna tak naprawdę rozmowę o kredycie. Najpierw jedna sprawdzi ewentualne zadłużenie przyszłego kredytobiorcy w innych instytucjach finansowych, aby zaraz potem podsumować jego zdolność kredytową. 

Zdolność kredytowa, co to jest? 

Zdolność kredytowa to ocena prawdopodobieństwa spłaty kredytu bankowego razem z jego odsetkami i wszystkimi towarzyszącymi opłatami. To od wyniku sprawdzania zależeć będzie decyzja przyznania pożyczki oraz jej wysokości. Im ocena jest wyższa tym zwiększa się prawdopodobieństwo pozytywnej opinii banku. 

W zależności od oceny zdolności kredytowej bank określi wysokość kwoty, ale jeżeli uzna, że kredytobiorca nie jest wiarygodny, czyli stwierdzi brak zdolności kredytowej, wówczas nie otrzyma on nawet najniższej kwoty kredytu. Warto jednak pamiętać, że rynek usług finansowych jest w Polsce ogromny i bank bankowi nierówny. Dla kredytobiorcy oznacza to, że jeżeli w jednym banku odmówiono mu kredytu powinien złożyć wniosek o kredyt w innej instytucji, która, być może, mu go udzieli.

Różna ocena zdolności kredytowej

Ta rozpiętość decyzji co do oceny zdolności kredytowej wynika z faktu, że nie istnieją odgórne regulacje, które określałyby jakie wskaźniki należy wziąć po uwagę a jakie można odrzucić. Oznacza to, że każda sieć bankowa tworzy własne zasady i kryteria przyznawania kredytów oraz obliczania zdolności kredytowej kredytobiorcy. Niektóre z banków stosują bardziej liberalne zasady a inne bardziej restrykcyjne. Oprócz tego na rynku finansowym funkcjonują jeszcze instytucje pozabankowe, które przyjmują zupełnie odmienne wskaźniki obliczania zdolności kredytowej. Dlatego poszukując kredytodawcy nigdy nie wolno załamywać rąk po pierwszej odmowie, trzeba cierpliwie szukać dalej, aż do skutku. 

Kryteria oceny zdolności kredytowej

Banki najmocniej różnią się w ocenie kosztów utrzymania. Zbierają informacje o wszystkich stałych kosztach kredytobiorcy, czyli takich, które bezwzględnie należy opłacić każdego miesiąca i po ich odjęciu od przychodów sprawdzają, jaka kwota pozostanie, dzieląc ją na każdego z członków rodziny.To minimum socjalne określi prawdopodobieństwo spłaty kredytu. 

Do oceny zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę istnienie innych zobowiązań kredytobiorcy. Sprawdza czy nie zaciągnął on już wcześniej pożyczki, jeżeli tak to w jakiej wysokości, bierze też pod uwagę posiadane przez niego karty kredytowe, również te  wydawane przez sieci handlowe. Każda z nich może wygenerować kolejne zadłużenia w przyszłości. Dlatego warto z nich zrezygnować, by zwiększyć swoje szanse. Bank do ostatecznej oceny bierze również pod uwagę terminowość i skrupulatność spłaty innych pożyczek, kredytów i zobowiązań. Jest to kryterium może mniej istotne, ale dające pojęcie o podejściu klienta do różnych form zadłużenia. 

Zawsze warto dbać o swoją zdolność i historię kredytową, nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ona potrzebna. 

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *