Pożyczka unijna – jakie są rodzaje i kto może się o nią ubiegać?

pozyczka od unii

Zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców bardzo powszechne są pożyczki unijne. Jednak programów unijnych jest tak wiele, że tak naprawdę każde przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie dla biznesu z tytułu innego programu. Pożyczka unijna zwykle jednak kojarzona jest z pożyczką inwestycyjną, która ma zapewnić dobry start lub rozwój biznesu, aby ten przynosił większe zyski.

Pożyczki unijne z RPO

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020, również umożliwiają wzięcie tak zwanej pożyczki unijnej. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w celu:

  • założenia działalności gospodarczej,
  • rozwoju firmy z sektora MŚP,
  • wdrożenia innowacji (B+R),
  • rewitalizacji,
  • efektywności energetycznej/OZE dla firm z sektora MŚP oraz dla sektora mieszkaniowego.

Każde województwo operuje innymi programami, a także możliwa jest sytuacja, że w jednym regionie nabór wniosków skończy się wcześniej niż w innym, ponieważ są to bardzo popularnie wybierane opcje. Z tego powodu zawsze należy sprawdzić czy dany program pożyczek unijnych jest dostępny w naszym województwie zanim zaczniemy wypełniać wniosek.

Dotacje dla firm z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

Największe szanse na wsparcie z programów unijnych mają mikro, małe i średnie co do wielkości firmy. Oprócz możliwości skorzystania z Programów Regionalnych, mogą skorzystać też z Programu Inteligentny Rozwój czy Polska Wschodnia. Dofinansowanie to najczęściej pożyczka unijna, która jest tak zwanym wsparciem pozadotacyjnym. Oprócz pożyczek można też otrzymać kredyt czy poręczenie przez pośredników finansowych, do których można zaliczyć banki czy fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. 

Kredyty i pożyczki zwykle kojarzą się z wysokimi odsetkami do zapłacenia. Jednakże tutaj warunki mają być preferencyjne w porównaniu do ofert banków komercyjnych. Oznacza to między innymi niższe oprocentowanie pożyczki, a co za tym idzie jej niższe koszty, czy też bardziej przystępnie obliczaną zdolność kredytową.

Ciekawym programem jest Inicjatywa JEREMIE, której inicjatorem jest sama Komisja Europejska. Ten program jest również formą wsparcia finansowego, zwłaszcza dla osób które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, również w formie start upów. Ta inicjatywa umożliwia otrzymanie pożyczki z dofinansowaniem UE firmom, które nie mają historii kredytowej czy zabezpieczenia wysokiej wartości. Dlatego jest idealną opcją dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, ale obawiają się choćby o zdolność kredytową.

Na co można dostać dotację lub pożyczkę z UE?

Priorytetowe są projekty badawcze i wdrażające innowacje, jednak i inne firmy mogą korzystać z pożyczek unijnych na rozwój własnej firmy. Przez rozwój można rozumieć zakup nowych maszyn produkcyjnych czy rozbudowę infrastruktury. Dotowane są też środki na informatyzację – przykładowo przejście na e-handel ze sklepu tradycyjnego. Może to być kosztowne, ale dzięki programom UE można uzyskać środki, a nawet nowych partnerów biznesowych, aby modernizacja poszła sprawnie. Równie dużo środków przeznacza się na ekologię, między innymi termomodernizację budynków czy zakup urządzeń korzystających z odnawialnej energii, w celu ogrzewania budynków czy produkowania energii elektrycznej na potrzeby firmy. Projektów jest naprawdę dużo, a więc każda firma może z jakiegoś skorzystać.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *