Pożyczka dla samozatrudnionych z Tarczy Antykryzysowej

Pożyczka dla samozatrudnionych

Czas światowych kryzysów wymaga nadzwyczajnych reakcji państwa. W szczególnie trudnej sytuacji w Polsce pozostają drobni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub osoby samozatrudnione funkcjonujące w sektorach przeżywających największe trudności w związku z odcięciem ich od rynku i pozbawieniem dochodu. Kolejna tarcza przygotowana przez państwo definiuje zasady przyznawania mikropożyczek dla samozatrudnionych. 

Mikropożyczka dla zatrudnionych w czasie pandemii

 Aktualna tarcza antykryzysowa przygotowana przez rząd nie oferuje żadnych propozycji skierowanych bezpośrednio do osób pracujących na etatach, a postawionych przed redukcją wynagrodzenia, ograniczeniem ilości godzin pracy, odcięciem od premii, nadgodzin, wszystkim tym, co rekompensowało podstawowe, i nie bójmy się użyć, często głodowe wynagrodzenie. To pracodawca otrzymuje różnego rodzaju ulgi i dopłaty z tytułu tarczy. Pracodawca otrzymuje dopłaty do pensji, zwolnienia ze składek ZUS, inne dodatkowe ulgi. Gdy pracownik etatowy traci pracę, tarcza nie działa. 

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja osób samozatrudnionych. To oni są, między innymi, uwzględnieni w rozwiązaniach ostatniej wersji tarczy. Kim w takim razie jest osoba nazywana mikroprzedsiębiorcą lub samozatrudnioną? Ustawa o prawie przedsiębiorców formułuje jej definicję w art.7 ust. 1. pkt1. jako przedsiębiorcę, który przynajmniej przez rok z ostatnich dwóch lat obrotowych realizował następujące warunki:

 • zatrudniał mniej niż 10 pracowników
 • jego roczny obród netto powstały z tytułu sprzedaży towarów lub usług nie przekroczył 2 mln euro lub równowartości tej kwoty wynikającej z sumy aktywów bilansu przygotowanego na koniec jednego z owych dwóch lat

Pożyczka dla samozatrudnionych Tarcza Antykryzysowa 

Pożyczka dla samozatrudnionych tarcza przewiduje możliwość pozyskania mikropożyczki w kwocie 5 000 zł przeznaczonej na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o jednorazową pożyczkę składa się we właściwym dla prowadzonej działalności gospodarczej urzędzie pracy, a udziela jej starosta z pozyskanych w drodze naboru środków Funduszu Pracy. Ta nowa forma wsparcia jest uwarunkowana w następujący sposób:

 • mikroprzedsiębiorca i osoba samozatrudniona prowadziła działalność przed 1 kwietnia 2020
 • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 5 tys. zł 
 • jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli honorowanych przez NBP w skali roku 
 • musi zostać spłacona w okresie jednego roku
 • zawiera możliwość karencji spłaty kapitału i odsetek w okresie 3 miesięcy do momentu jej otrzymania 
 • harmonogram spłaty pożyczki ustala PUP

Mikropożyczka dla samozatrudnionych jest dostępna również dla tych przedsiębiorców, którzy nie spełniają wszystkich z powyższych warunków. Nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nigdy nie zatrudniał pracowników lub nie zatrudnia ich aktualnie może aplikować o pożyczkę z tarczy. 

Co musi zawierać wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy? 

Mikroprzedsiębiorca składając wniosek o pożyczkę z Tarczy Antykryzysowej musi w nim zawrzeć szereg różnych informacji, przede wszystkim: 

 • składa oświadczenie, że zna zasady przyznawania pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 
 • przyznaje, że wszystkie dane i informacje tam zawarte są prawdziwe
 • jest przedsiębiorcą zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy o prawie przedsiębiorców
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020
 • oświadcza, że nie otrzymywał wcześniej podobnej pomocy i nie składa powtórnego wniosku
 • oświadcza, że nie złożył wniosku o mikropożyczkę w żadnym innym urzędzie pracy
 • że zobowiązuje się do wydatkowania pozyskanych środków zgodnie z przepisami zawartymi w treści tarczy

Pożyczka dla samozatrudnionych tarcza, jak złożyć wniosek? 

Mikropożyczka dla samozatrudnionych zaczyna się od złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Elektronicznie składa się go poprzez platformę www.praca.gov.pl , natomiast w postaci papierowej przedkłada się go w urzędzie pracy osobiście lub wysyłając pocztą. Aby załatwić te podstawowe formalności poprzez stronę należy wcześniej posiadać zdolność podpisu elektronicznego lub użyć profilu zaufanego. 

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *