Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

wniosek o rozlozenie dlugu

Powodów przez które możemy popaść w różnego rodzaju problemy finansowe jest mnóstwo – źle ulokowana inwestycja, utrata praca czy po prostu brak realnej oceny możliwości spłaty zadłużenia już w momencie jego zaciągnięcia. Z czasem okazuje się, że nasze zobowiązanie, obciążone dodatkowo odsetkami, które wciąż rosną, zaczyna przerastać nie tylko nasze fizyczne możliwości, ale staje się także problemem, którego, jak nam się wydaje, nie da się rozwiązać. Nie należy jednak popadać w zły stan emocjonalny, a podjąć kroki, które nieco ułatwią nam spłatę zadłużenia i zdecydowanie obniżą jego koszty – mowa tutaj o próbie złożenia wniosku o umorzenie odsetek

Kiedy taki wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony? 

Aby wniosek o rozłożenie długu na raty został pozytywnie rozpatrzony konieczne jest spełnienie jednego z dwóch koniecznych do tego warunków 

wniosek o rozłożenie długu na raty
 • Ważny interes dłużnika – zdarzenie, które może potwierdzić to, że z określonych, niezależnych od dłużnika powodów, ma on trudną sytuację, mogą to być takie wydarzenia, jak utrata bliskiej osoby, strata pracy bądź inne, które dotkliwie i w wyraźny sposób negatywnie oddziałują na życie dłużnika 
 • Interes publiczny – udowodnienie, że spłata zadłużenia wymaga od dłużnika sięgnięcia po środki, pochodzące z różnego rodzaju zasiłków, które stanowią dla dłużnika jedyne źródło utrzymania 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające prawdziwość naszych argumentów – jeśli wnioskujemy o umorzenie spłaty odsetek z powodu choroby należy dostarczyć wszystkie dokumenty, które posiadamy, potwierdzające nasz stan zdrowie. Z oczywistych przyczyn, własnego interesu, wierzyciele niechętnie odnoszą się pozytywnie do tego rodzaju wniosków, dlatego im lepiej poprzemy swoje argumenty, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu. 

Jak napisać podanie o umorzenie odsetek – wzór

Oto elementy, które musi zawierać podanie o umorzenie odsetek

 1. Dane dłużnika, składającego wniosek oraz miejsce i datę jego złożenia 
 2. Dane naszego wierzyciela, do którego kierujemy wniosek 
 3. Określenie jaki charakter ma nasze zobowiązanie (np. pożyczka w kwocie X z okresem spłaty Y) 
 4. Podanie argumentów, motywujących zasadność, składanego przez nas wniosku (musi być wśród nich jeden z dwóch przedstawionych powyżej – w przeciwnym razie nasz wniosek najprawdopodobniej zostanie odrzucony) 
 5. Załączoną dokumentację, potwierdzającą nasz argument – historia choroby, akt zgonu bliskiej osoby, potwierdzenie braku środków do życia etc. 
 6. Należy także zapewnić naszego wierzyciela o tym, że dalsze raty będą spłacane z najwyższą starannością – możemy także, wedle uznania, dołączyć prośbę o ich określone uregulowanie – zmniejszyć ich kwotę lub wydłużyć obecny okres spłaty 
 7. Pod całym dokumentem należy zamieścić czytelny podpis wnioskodawcy. 

Warto zadbać o odpowiednią formę naszego wniosku, abyśmy nie spotkali się z odmową, spowodowaną brakami formalnymi.

Wniosek najlepiej dostarczyć w formie listu poleconego na adres wierzyciela i czekać na odpowiedź, choć istnieje także możliwość osobistego dostarczenia naszego wniosku do siedziby wierzyciela – często jednak zdarza się, że jest ona oddalona kilkaset kilometrów od naszego miejsca zamieszkania i taka opcja zwyczajnie nie kalkuluje się dłużnikowi. Jednak w przypadku osobistego doręczenia wniosku o umorzenie odsetek należy pamiętać o tym, aby otrzymać dokument, potwierdzający złożenie przez nas takiego wniosku – aby nie musieć obawiać się o to czy nasz wniosek zostanie dostarczony do odpowiedniej osoby.  Warto dołożyć wszelkich starań, aby wniosek zawierał wszystkie konieczne formalności – w przeciwnym razie może on nam zostać zwrócony w celu ich uzupełnienia, na co będzie przysługiwał nam okres 7 dni.  

Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź? 

Wierzyciel rozpatruje każdy tego rodzaju wniosek indywidualnie, w oparciu o dostarczoną przez nas dokumentację. Na ogół trwa to kilka dni, zdarza się jednak, że wnioski dotyczą skomplikowanych materii i wówczas okres ten odpowiednio się wydłuża. Warto jednak wiedzieć, że wierzyciel ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wniosek o umorzenie spłaty rat dłużnika w terminie nie dłuższym niż miesiąc, chyba, że sprawa jest wyjątkowo złożona – wówczas termin zostaje wydłużony do dwóch miesięcy. 

5/5 - (2 votes)

Jedna odpowiedź

 1. Karol pisze:

  Dzięki za podpięcie wniosku o umorzenie odsetek. Szukałem czegoś takiego! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *