Czy pożyczka bez zaświadczeń o dochodach wymaga sprawdzania zarobków?

Pracodawca nie ma w obowiązku wystawiania zaświadczenia o dochodach w każdej sytuacji. Prawny obowiązek wydania takiego dokumentu wynika jedynie z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku ustalania prawa do świadczeń i ich wysokości.1 W każdej innej sytuacji czynność ta jest dobrowolna. Niestety trudno o kredyt bez zaświadczenia. Pozabankowa pożyczka bez udokumentowanych dochodów staje się więc ciekawą alternatywą. Jakie są wymagania, aby ją otrzymać? Jak pożyczkodawca sprawdzi dochód?

Na czym polega pożyczka bez zaświadczeń o dochodach?

Ideą pożyczek pozabankowych jest ograniczenie formalności do miniumum. Chodzi o to, aby klient firmy pożyczkowej w możliwie najprostszy sposób uzyskał finansowanie, o które wnioskuje. Gdyby do wniosku o chwilówkę trzeba było dołączać dodatkowy dokument w postaci zaświadczenia o dochodach, nie byłoby mowy o uzyskaniu pożyczki w 15 minut.

Dlatego instytucje pożyczkowe zrezygnowały z żądania potwierdzenia dochodów w ten sposób i pożyczka bez zaświadczeń o dochodach jest dostępna online. Nie tylko nie wymagają zaświadczenia od pracodawcy, ale także z urzędów w przypadku pobierania świadczeń czy dochodów z działalności. Do weryfikacji klienta wykorzystuje się:

 • oświadczenie wnioskodawcy – stanowi część formularza wniosku pożyczkowego i obejmuje podstawowe dane, takie jak wysokość dochodów i ich źródło;
 • system weryfikujący tożsamość. 

Takie rozwiązanie przekłada się na skrócenie formalności oraz czasu transakcji. 

Weryfikacja klienta a pożyczka bez zaświadczeń o dochodach

Nie może obejść się bez weryfikacji klienta, bo jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom, pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Sprawdzenie tożsamości jest niezbędne, aby wyeliminować wnioski od podszywających się pod inne osoby. Instytucje pozabankowe wykorzystują następujące metody weryfikacji:

 • przelew – tradycyjny sposób, polegający na wykonaniu przelewu przez wnioskodawcę z własnego konta bankowego na konto pożyczkodawcy, podlegającego zwrotowi;
 • rozmowa telefoniczna, w której konsultant weryfikuje dane,
 • logowanie przez aplikację, np. Instantor, będące w pełni zautomatyzowaną usługą do weryfikacji, zapewniającą bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe są weryfikowane zdalnie, nawet bez potrzeby przesyłania skanu dowodu osobistego. Dane dotyczące zarobków są sprawdzane również zdalnie, różnorako. Firmy pożyczkowe akceptują różne źródła dochodów, dzięki czemu pożyczka bez dochodu dla pracujących na czarno również może zostać udzielona. Dochód sprawdzany jest na podstawie oświadczenia, jakie złoży klient. Dlatego konieczne jest podanie informacji zgodnych z prawdą. 

Czy pożyczka bez zaświadczeń o dochodach może generować konieczność przedłożenia takiego dokumentu?

To, że nie ma obowiązku przedkładania pożyczkodawcy zaświadczenia o dochodach we wniosku, nie oznacza, że nie stanie się ono wymagalne później. Standardowo nie jest to dokument obligatoryjny na żadnym etapie obowiązywania umowy ani przed jej zawarciem. Może jednak zdarzyć się, że w szczególnych przypadkach pożyczkodawca poprosi o udokumentowanie dochodu.

Zdarza się to jednak rzadko i instytucja zwraca się z takim żądaniem w stosunku do osób, co do których nabiera podejrzenia w związku z brakiem spłaty bądź gdy zachodzi potrzeba dodatkowej weryfikacji. Jeśli w danym przypadku konieczne będzie dosłanie dodatkowego dokumentu, pożyczkobiorca otrzyma taką informację. Nie zawsze musi być to zaświadczenie od pracodawcy. Często wystarczy wyciąg z konta, potwierdzający wpływy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia czy skan umowy. 

Komu może zostać udzielona pożyczka bez zaświadczeń o dochodach?

Katalog dochodów akceptowanych przez instytucje pożyczkowe jest rozbudowany. Obejmuje dochody z:

 • pracy z umową na czas nieokreślony,
 • pracy z umową na czas określony,
 • pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło,
 • działalności gospodarczej,
 • pracy kontraktowej,
 • gospodarstwa rolnego,
 • najmu lub dzierżawy,
 • zasiłków,
 • stypendium,
 • świadczeń rodzinnych, 
 • świadczeń alimentacyjnych,
 • emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego. 

Nie jest to katalog zamknięty, co oznacza, że pożyczkodawca indywidualnie rozpatruje sytuację każdego wnioskodawcy. Co ciekawe, pożyczka bez zaświadczeń o dochodach kierowana jest również do osób, które nie są w stanie udokumentować dochodu, bo np. pracują w tzw. szarej strefie czy utrzymują się ze środków finansowych z innych źródeł aniżeli praca.

Pozytywną decyzję mogą uzyskać nawet osoby bezrobotne, które aktualnie korzystają ze środków socjalnych. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z podstawowymi wymogami, które umożliwiają złożenie wniosku. To standardowo:

 • polskie obywatelstwo,
 • pełnoletność,
 • wystarczające dochody,
 • posiadanie dowodu osobistego i pełnej zdolności do czynności prawnych.

1 Art. 125 ust. 1 pkt. 2 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *